OVER ...


Angulo is in essentie een kleine consulancy organisatie echter met een groot bereik. Door de vele partners en samenwerkingsverbanden met bedrijven en zelfstandigen, maakt Angulo voor u tot een solide partner. Daarnaast kan Angulo getypeert worden als een onafhankelijke mediator met een duidelijke en sterke voorkeur voor processen, vooruitgang, uitbouwen van de concurrentiepositie en resultaat.


Met een sociale-, inventieve- en gestructureerde werkwijze is Angulo een toegevoegde waarde en een loyale partner voor uw organisatie, een troubleshooter of teamspeler die verder kijkt dan de toegewezen verantwoordelijkheden en daarnaast het optimale resultaat na streeft. Wij komen dan ook niet alleen halen maar verankeren graag onze processen door het resultaat te borgen.


Naast de technische achtergrond zijn wij bedrijfskundig onderlegd, wat Angulo in staat stelt om het volledig bereik in een technische omgeving op de korte- en lange termijn te exploiteren. Het denken in oplossingen heeft de organisatie gebracht tot waar wij vandaag dag de dag staan.


Relaties betitelen Angulo als sociaal, open en direct, waardoor er zich rondom de organisatie een ruim netwerk heeft gevormd waar keer op keer efficient gebruik van kan worden gemaakt. Wellicht opent Angulo deuren naar de oplossing of herkenning van uw management situatie of kunnen wij u helpen, uw projecten verder te ontwikkelen, installaties bouwen en /of te beheren.
Bent U geinteresseerd, of benieuwd naar onze kijk op uw situatie? Neem dan gerust contact op!SECTOREN & EXPERTISE

OLIE & GAS
Tot in het extreme zijn vraag en aanbod op ieder moment op zoek naar evenwicht. Het bereiken van deze utopie is dan ook een van de grootste vragen voor de politiek en economie.


Terwijl de wereldwijde vraag naar goedkope, betrouwbare energie toeneemt, maakt deze tevens een technologische transformatie door. Vele factoren en nieuwe intelligente toepassingen maken de wereldmarkt steeds complexer.


Anticiperen op de toekomst is dé uitdaging waar Angulo kan faciliteren met haar sector kennis en expertise.


Samen gaan we de uitdaging aan!


PRODUCTIE, DISTRIBUTIE & TRANSMISSIE Het gehele spectrum aan energieproductie, distributie en transmissie, van ieder willekeurig type centrale tot aan de (eind)gebruiker, behoort tot de kerncompetenties van Angulo.


De ruime sector ervaring is opgebouwd door het beoefenen van verschillende disciplines, zoals kort- en lang cyclische brandstof inkoop, procesoptimalisatie, risico gestuurd onderhouden, operationele bedrijfsvoering en locatie-management, welke zijn opgedaan bij diverse Nederlandse energiegiganten.


Binnen de distributie en transmissie kan Angulo faciliteren door specifieke kennis op het gebied van Hoogspanning.


Wij faciliteren-projecten, van basis- en detailontwerp tot uitvoering binnen de segmenten hoogspanningskabels en hoogspanning stations.

(PETRO)CHEMISCHE INDUSTRIE


Vanuit de scheikunde en ambachtelijke glas-verwerkingssector, is de liefde voor techniek en wetenschap ontstaan.


Als Chemisch Technoloog beschikt Angulo over de theoretisch beginselen met betrekking tot industriële- en chemische processen. Van volcontinue tot batch processen of de mechanische fabricage-industrie, er is altijd ruimte voor verbetering.


Optimalisatie binnen het proces, de veiligheid of de managementketen, waarbij wij u de hand kunnen toereiken op operationeel, tactisch of strategisch niveau..MANAGEMENT (OF CHANGE)Organisaties staan door de steeds sneller gaande ontwikkelingen, meer en meer onder druk om zich te blijven ontwikkelen of te vernieuwen. Stilstaan is achteruitgaan,


Businessmodellen dienen tov het verleden frequenter te worden getoetst aan wereld om ons heen. Aanpassingen vragen om een transparantie, authenticiteit en flexibele organisatievormen, een andere werkwijze of mindset, maar hoe krijgen we iedereen hierin mee?


Management en veranderen gaat veelal gepaard met weerstand. Het gaat niet alleen meer om het implementeren van nieuwe werkwijzen, processen en technologieën, maar vooral om het ontdekken van verfrissende manieren van kijken, denken en met elkaar omgaan.


Angulo deelt ervaringen en durft om te gaan met ongemak die de vooruitgang in gang brengt.Een sluitend en eeuwenoud Chinees gezegde luidt:When the winds of change blow, some people build walls,


others build windmills!TESTIMONIALS


Nieuwe ervaringen opdoen, mensen ontmoeten, samenwerken en leren van deze situaties

is wat Angulo drijft in nieuwe uitdagingen.

B.Sc. Daniël van Hoek MBAOPENINGSTIJDEN

Maandag - Vrijdag: 7am - 7pm


Bezoek op afspraak


FOLLOW US

Copyright ANGULO © All Rights Reserved